VERDENSMÅLENE OG DEMOKRATIET

Foreningen Globale Seniorer gennemfører her i foråret en række møder, hvor medlemmer præsenterer nogle af de 17 mål, som indgår i det samlede system af Verdensmål. Det kan man læse mere om på hjemmesiden: globaleseniorer.com. Jeg har fortalt om mål nummer 16, som handler om at: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Det er det nærmeste, man kommer en inddragelse af nogle af demokratiets dimensioner i de mål, verden gennem FN har sat sig for 2030.

I min præsentation ser jeg først på, hvorfor fred, sikkerhed og effektive institutioner og god regeringsførelse overhovedet er med i Verdensmålene; derefter ser jeg på de forskellige delmål og nogle af de udvalgte indikatorer; hvordan forholder dette sig til den måde, vi normalt definerer demokrati på; og hvilken betydning har det, at der lige nu tales meget om en krise for demokratiet; herunder ser jeg på hvordan forskellige institutioner måler demokratiets tilstand – fx Freedom House og International IDEA; til sidst ser jeg på hvad Danmark vil gøre på dette område, og jeg slutter af med en drøftelse af den gamle diskussion om sammenhængen mellem demokrati og udvikling.

Præsentation kan downloades her: F4D – GS – Verdensmål – Feb 2018